Conclusions de la XVII Trobada de Coordinadores Autonòmiques d’ONG


Cantàbria va acollir la XVII Trobada de Coordinadores Autonòmiques d’ONG de Cooperació i Justícia global del 27 al 29 d’octubre, on Lafede.cat hi va ser present. La reunió es va celebrar un dia després que les direccions autonòmiques de cooperació celebressin la seva trobada. És la primera vegada que totes dues trobades coincideixen en el mateix moment i lloc, i signen una declaració conjunta.

Reunida a Santander, durant els dies 28 i 29 d’octubre del 2022, la Xarxa de Coordinadores Autonòmiques d’ONG de Desenvolupament i amb presència d’organitzacions de tots els territoris, declarem:

  • Reafirmem el nostre compromís per continuar treballant en xarxa en nom de la solidaritat internacional, el suport mutu i la cooperació.
  • Valorem positivament la realització de la primera trobada conjunta mantinguda amb les diferents Direccions Generals de Cooperació Internacional i agències autonòmiques dels diferents governs autonòmics i celebrem la declaració conjunta assolida.
  • Reclamem, una vegada més, que la política de cooperació al desenvolupament sigui assumida com una política pública estable dotada de recursos tècnics i econòmics suficients, als diferents nivells de l’Estat, des del govern central fins al més petit ajuntament, garantint així una acció solidària transformadora a mitjà i llarg termini, al marge de canvis electorals.
  • Instem el govern d’Espanya, en el marc final del procés de tramitació de la nova llei, al reconeixement del valor específic que aporta la cooperació descentralitzada (propera a la població, bagatge internacional i experiència acumulada…) i a millorar la participació activa dels diversos actors de la cooperació descentralitzada en la planificació de la política de cooperació estatal i potenciar la Comissió Interterritorial com a òrgan de coordinació política.
  • Subratllem el potencial de la cooperació descentralitzada a l’hora de fer front als discursos creixents i perillosos d’odi, sobretot, a través de la promoció de l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global (EpDCG), contribuint així a la construcció d’una ciutadania global crítica i activa que actuï en favor de la justícia social i l’equitat al món. Instem a les administracions a reforçar els instruments financers necessaris per desenvolupar de manera eficient aquesta eina.
  • Considerem necessari impulsar i defensar la cooperació internacional des dels municipis, diputacions i cabildos així com les seves eines i programes específics. Per això, continuarem treballant en xarxa per incidir en el disseny de les polítiques públiques de les properes legislatures.
  • Insistim, en aquest context de guerra a Ucraïna i de múltiples conflictes oblidats, en la defensa d’una política d’emergència, humanitària, de refugi i protecció internacional que no generi diferències segons la procedència de les persones. Així com també en la necessitat de potenciar l’Educació i la Cultura de Pau.
  • Expressem el nostre suport i solidaritat a les coordinadores autonòmiques que estan patint la tensió institucional i les retallades derivades del desmantellament de les polítiques socials. Des de la Xarxa establirem els mecanismes de col·laboració i de suport a la Coordinadora Andalusa d’ONGD per mantenir la defensa de la cooperació i de la participació ciutadana organitzada.
  • Insistim en la necessitat d’un increment gradual, però urgent, del pressupost dels governs municipals i autonòmics destinat a les polítiques de cooperació, marcant com a objectiu assolir el 0,7% del pressupost abans del 2030, en coherència amb els acords internacionals. Només amb recursos adequats en quantitat i amb qualitat és possible posar en pràctica el compromís i la solidaritat per lluitar contra les desigualtats i fer front a l’emergència climàtica al planeta.