El Centre d’avaluació dels impactes de les empreses catalanes a l’exterior es presenta a l’ONU


Lafede.cat presenta la seva proposta de Centre d’Avaluació dels Impactes de les Empreses Catalanes a l’Exterior a Nacions Unides i a les organitzacions internacionals reunides a Ginebra del 24 al 28 d’octubre. Aquest centre està pendent de ser aprovat al Parlament de Catalunya i si tira endavant Catalunya es posicionà davant la comunitat internacional com un país capdavanter en matèria de drets humans.

ginebra2

Del 24 al 28 d’octubre se celebra la segona sessió del Grup de treball intergovernamental de composició oberta sobre empreses transnacionals i altre empreses comercials en drets humans del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (OEIGWG, les sigles en anglès) a Ginebra. Aquest grup té l’objectiu d’establir un instrument vinculant per a les empreses transnacionals en matèria de Drets Humans (DDHH).

Paral·lelament a la cimera oficial, s’organitza una Setmana de Mobilització dels Pobles a Ginebra on hi participa precisament Lafede.cat i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, així com representants de les organitzacions Entrepobles, Novact, Suds, el Transnational Institute i membres de l’Observatori de Drets Humans i Empreses del Nord d’Àfrica i Orient Mitjà (impulsat per Suds i Novact). Dins aquesta cimera alternativa, el grup català presenta una proposta pionera que, amb la seva creació, generaria un precedent a nivell internacional: El Centre Públic d’Avaluació dels Impactes de les Empreses Catalanes a l’Exterior. Ho farà el dimecres 26 d’octubre a les 19:30h a la taula rodona: “Tot està permès en nom del lucre? Panorama sobre les iniciatives europees i onusianes per a regular les activitats de les transnacionals” a la plaça de les Nacions Unides (Place des Nations), davant del Palau de les Nacions.

El centre es va presentar el juny de 2016 al Parlament de Catalunya on va obtenir el suport de tots els grups parlamentaris i en va sortir una proposta de resolució per a la seva creació, encara pendent de ser aprovada. Si fos així, Catalunya seria capdavantera a nivell internacional en la defensa dels DDHH ja que aquest centre té la voluntat de crear mecanismes sancionadors d’obligat compliment per a les transnacionals.

Precisament Lafede.cat, en el marc del seu treball en coherència de polítiques, i aprofitant l’actual conjuntura política catalana, treballa des de fa dos anys en aconseguir que el Govern català posicioni Catalunya a l’exterior com un país que aposta clarament per la defensa els drets humans. Així, el novembre de 2014 la Llei d’Acció Exterior incloïa una vinculació explícita de la internacionalització de l’economia, a la defensa i el respecte dels drets humans, aliniant-se amb la decisió de la 26a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides d’elaborar un instrument internacional, legalment vinculant, que obligués a les grans transnacionals a protegir els drets humans, aprovada el juny de 2014. Un acord històric votat per 20 països però impulsat des de baix per més de 600 organitzacions i moviments socials de tot el planeta. Lafede.cat coincideix amb les organitzacions internacionals més capdavanteres en que és vital posar límits legals a l’actual impunitat de les transnacionals. Un acord sancionador vinculant és indispensable per acabar amb les vulneracions de drets humans, dels drets als pobles i del medi ambient.

ginebra_mobilitzacio2