II Beca Devreporter, obert el període de presentació de propostes


Fins al 15 de desembre les entitats federades poden presentar les seves propostes de reportatges per becar. És imprescindible disposar d’un partner periodista i del compromís de publicació d’algún mitjà de comunicació. Les bases s’ajusten als principis establerts al Vademècum per a una informació internacional responsable, document de recomanacions que, juntament amb el Codi ètic, són els documents de referència de Lafede.cat en temes comunicatius.

damas-azules_rodaje

Bérengère Sarazin – ESF

La crisi econòmica ha impactat sobre els mitjans de comunicació i ha afectat, de manera important, al periodisme internacional, molt més car de produir que el periodisme local o d’opinió. Paradoxalment, quan més interdependents som i més immersos ens trobem en crisis globals, baixa la quantitat i la qualitat de la informació internacional. Aquest fet té una repercusíó directa sobre les organitzacions que treballen amb la vista posada en l’àmbit internacional ja que sense una bona informació internacional és molt difícil que la ciutadania entengui on, com i per què treballem a/amb altres països. Lafede.cat, a través del projecte europeu de comunicació que va liderar entre 2013 i 2016, el Devreporter network, va intentar fer front a aquesta realitat generant un espai de reflexió i debat sobre periodisme, i facilitant la producció de reportatges amb ajuts econòmics.

A l’edició del 2015 es van presentar 21 treballs i se’n van becar sis amb 5.000 euros. Els treballs becats van centrar-se en la realitat de països empobrits (l’extracció del coltà a la República Democràtica del Congo; la lluita de les dones contra la mineria a cel obert a Perú; la vulneració del dret a la salut al Marroc i la reconstrucció d’Haití), i dos d’ells abordaven temes amb una perspectiva local-global, relacionant la bombolla immobiliària a Catalunya i l’Estat espanyol amb els moviments especulatius dels fons voltor arreu, o analitzant la falta de control del Govern català sobre les condicions en què es produeixen, als països empobrits, els aparells electrònics o la roba que compra. Els reportatges es van publicar tant a mitjans generalistes (El Periódico, Ara, TV3, El diario.es), com a nous mitjans digitals, alternatius o especialitzats (Crític, Alternativas Económicas, Diagonal) i, en algun cas, van ser replicats per mitjans de Perú, Argentina o Mèxic. Els reportatges becats van arribar (amb garanties) a una audiencia de 200.000 persones.

Beca 2016: menys beques, amb més dotació

En aquesta II edició la Beca Devreporter, tot i que manté el nom, no compta amb finançament europeu sinó amb el suport econòmic de la Direcció de Cooperació i Justicia Global de l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, raó per la qual modifica lleugerament les seves bases i quantia. Les bases i el formulari es poden consultar a la pàgina de la Beca.

La valoració dels periodistes i organitzacions becades a la primera edició va ser, en general, molt positiva:«La beca ha estat una oportunitat per aprofundir en temes difícils de publicar als mitjans majoritaris», «La beca ens ha permès viatjar a terreny que és imprescindibe per fer periodisme de qualitat», «El reportatge ha afavorit la tasca d’incidencia de l’organització» «La Beca ens ha permès fer una reflexió sobre la necessitat d’incorporar la comunicació pel canvi social de forma estratègica a la nostra entitat, en totes les campanyes i projectes Sud». Les queixes es van centrar sobretot en la dotació econòmica de la beca, és per això que, en aquesta ocasió, es redueix el nombre de beques, però s’augmenta la dotació a 8.000 euros cadascuna per tal d’aconseguir una major qualitat. Pel que fa al marc conceptual, els documents de referència són el decàleg «Treballar per la justícia global en un món global» i el «Vademècum per a una informació internacional responsable».

El més important a tenir en compte

Objectiu
Facilitar la producció i realització d’un reportatge periodístic que es publiqui a mitjans de comunicació. La beca no finança publireportatges ni projectes d’educació per al desenvolupament.

Facilitar el treball conjunt entre entitats i periodistes per tal que ajudin a la ciutadania a una major comprensió de les complexes problemàtiques que mouen a les organitzacions a actuar, els donin claus d’interpretació del món i els apropin arguments o iniciatives que posin en valor el treball col·lectiu vers la justícia global.

Termini

Del 2 de novembre al 15 de desembre es poden presentar les sol·licitud a becadevreporter@lafede.cat. Fins el 15 de març un jurat especialitzat valorarà les propostes.

El període d’elaboració dels reportatges serà de 7 mesos (de març a setembre 2017), i la publicació ha de ser, com a màxim, el mes de novembre de 2017.

Cofinançament

El compromís de l’organització és fonamental. Es valoraran positivament els cofinançaments. El reportatge pot formar part d’un projecte més ampli finançat per altres finançadors, sempre i quan el que es presenti sigui un reportatge que funcioni de forma independent i que es regeixi sota criteris periodístics.

Equips de periodistes i entitats

L’organització por presentar-se amb qualsevol periodista, treballador/a d’un mitjà o freelance, i no necessàriament amb aquells o aquelles que ja col·laboren amb la xarxa Devreporter. En el formulari caldrà explicar l’experiència del o la periodista.

Àmbit

La beca està adreçada a becar reportatges que arribin a l’audiència catalana. Es valorarà que es tinguin en compte altres audiències estatals i internacionals.