Lafede.cat tindrà un Protocol de prevenció de l’assetjament sexual el 2019


L’objectiu és disposar d’un document de prevenció, abordatge i rebuig de les violències masclistes de caràcter vinculant. El procés d’elaboració del document s’ha plantejat com un exercici d’aprenentatge i reflexió col·lectiva.


Foto: Samuel Sánchez

El passat mes de febrer, després de les informacions publicades per mitjans britànics sobre l’explotació sexual i abús de poder de treballadors d’Oxfam, Lafede.cat va condemnar enèrgicament aquestes actituds i es va comprometre a activar els mecanismes necessaris per prevenir, detectar i eradicar tot tipus de violències masclistes dins el sector, començant per les entitats federades i la pròpia federació. És per això que es va impulsar la creació d’un Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i l’abús de poder, protocol que amplia i aprofundeix el procés intern ja iniciat amb el nom de “Sembrant cures” per introduir les pràctiques feministes i les cures en el si de les organitzacions, i de la pròpia estructura de la federació.

 

El protocol, un procés intern de millora

A Lafede.cat s’ha decidit abordar aquest tema de forma transversal i inclusiva, com un procés de formació i una oportunitat per aprofundir en la perspectiva feminista. Per fer-ho compta amb l’acompanyament de Creación Positiva, un entitat experta en violències masclistes i propera a la visió del món associatiu. El primer pas ha estat recollir els protocols existents entre les entitats federades per tenir una primera idea del material que ja hi ha.

Durant aquest primer trimestre del curs el procés s’ha centrat en revisar la documentació ja existent en l’àmbit legislatiu i judicial, així com la pròpia de la federació – com el codi ètic – i de les entitats, i s’han realitzat una sèrie d’entrevistes a persones membres de la federació (equip tècnic i Junta), les entitats i la Comissió de feminismes. A partir d’aquí es dissenyaran dues formacions: una per a tècnics i tècniques de les entitats i la pròpia federació, i una altra per a càrrecs de direcció i presidència.

Tot això tindrà com a resultat un primer diagnòstic que s’haurà de validar, i una proposta d’actuacions i recomanacions per part de la Comissió de feminismes amb l’objectiu d’aprovar el Protocol a l’Assemblea General Ordinària del juny de 2019.

 

Un document vinculant i pràctic

Una vegada aprovat, el Protocol tindrà caràcter vinculant per a totes les entitats federades i no serà exclusivament declaratiu. La idea és que sigui molt pràctic i que ajudi a implementar mesures concretes per prevenir casos d’assetjament i abús de poder. Comptarà amb recomanacions i consideracions generals sobre les violències sexuals exercides contra les dones i les persones en situacions de múltiples discriminacions, i recollirà totes les dades i aprenentatges del procés Sembrant cures.