Les universitats, actors clau per al canvi cap a la Justícia Global


Lafede.cat col·labora amb la FAS per impulsar un projecte d’Aprenentatge i Servei a través dels treballs de fi de grau amb l’objectiu de connectar la universitat amb les organitzacions socials, un dels compromisos adquirits per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques el 2016.

Acte de cloenda de final de curs a l’UAB per la FAS. Foto: FAS

Les universitats públiques catalanes estant fent passos per introduir el canvi social per a la Justícia Global als plans d’estudi a través, per exemple, de pràctiques o voluntariat. La universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a través de la Fundació Autònoma Solidària- FAS, ha decidit impulsar un projecte innovador on s’aplicarà l’Aprenentatge i Servei (APS) al Treball de fi de grau de l’alumnat. Així doncs, un alumne de la UAB podrà desenvolupar un treballa de recerca que respongui a una necessitat concreta d’una entitat social d’acord amb la seva formació.

Aquest projecte és un pas més per introduir l’Educació per a la Justícia Global en l’àmbit universitari i promoure la consciència crítica envers les causes que generen desigualtats, violència i vulneració de drets humans i de contribuir al canvi d’actituds i pràctiques que han de fer possible una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació social.

Compromís universitari

Precismanet, durant el 2016 es va crear un subgrup de treball de la Comissió d’Educació format per entitats de Lafede.cat per centrar-se l’elaboració d’un posicionament comú sobre el paper de les universitats: “La universitat: actor clau de la transformació social vers la Justícia Global”. El posicionament inclou la participació de les organitzacions socials en els espais de decisió dels centres; la promoció de les recerques aplicades orientades a casos reals i amb la col·laboració d’actors de la societat civil, i la creació d’espais de treball, coordinació i cooperació amb moviments i actors socials externes a la universitat. Aquest document, a més, ha inspirat el posicionament de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides pel 2030 a fi, com diu la declaració, de que les universitats contribueixin “a la transformació social i al desenvolupament sostenible a través de tres missions: la formació, la recerca científica i la innovació”.

Una aposta per l’APS

Lafede.cat, en el seu treball per assolir la Justícia Global, entén l’educació com una eina imprescindible per al canvi de paradigma. És per això que la federació compta amb una Comissió d’educació que promou, entre d’altres, l’Aprenentatge i Servei (APS). L’APS és una proposta educativa que combina el servei a la comunitat amb l’aprenentatge acadèmic, on els estudiants treballen sobre necessitats reals amb l’objectiu de millorar l’entorn. Tant l’APS com l’Educació per a la Justícia Global posen l’accent en la dimensió política orientada a la justícia global de tota acció educativa. En aquest sentit, les universitats són una peça clau d’aquest engranatge per construir una ciutadania activa, compromesa i amb les habilitats necessàries per transformar l’entorn des del món local al global.