Més accions per augmentar la partida de cooperació #pressupostos2015


Abans de l’aprovació definitiva dels pressupostos, Lafede.cat, juntament amb les coordinadores d’ONG de Lleida i Girona, torna a adreçar-se als grups parlamentaris de CiU i ERC per aconseguir que el Govern i el principal partit de l’oposició millorin el pressupost de cooperació.Pressupostos2

Aquest matí, Lafede.cat, en nom de les tres coordinadores d’ONG, ha presentat al Parlament dues cartes dirigides als grups parlamentaris de CiU i ERC, demanant-los noves reunions. En un any clau per al país i per a l’agenda internacional de cooperació, pau i drets humans, les ONG no renuncien a què Catalunya demostri pressupostàriament el seu compromís amb els més vulnerables, de casa i del món. «Cal prendre’s seriosament l’agenda de desenvolupament internacional, que prèn una especial rellevància aquest 2015 amb la cimera de Beijing+20 i la revisió dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions Unides».

Tant el diputat portaveu d’ERC com el conseller Homs van reconèixer el passat 19 de gener, a la Comissió d’Afers Institucionals, que el lleu augment de la partida de cooperació era insuficient, declaracions que van fer albergar esperances al sector. Una setmana després, però, la proposta de pressupost no reflectia cap canvi respecte a la primer proposta de novembre, que reservava només de 8,6 milions. Tot i significar un augment de 2,4 milions d’euros respecte al pressupost de 2014, 1,4 milions són tècnicament un retorn de fons de projectes no executats per la fundació lligada a Caixa Catalunya, diners que aniran a eixugar dèficit i no a projectes de cooperació. Les ONG denuncien que l’esforç real que s’ha fet pressupostàriament és només del 16%.

A les cartes entregades a CiU i ERC, les ONG es mostren «desagradablement sorpreses» perquè aquests pressupostos «amb vocació d’estat» no tinguin en compte els actors de la cooperació catalana «que han exercit d’ambaixadors del nostre país als racons més distants del planeta». A CiU li recorden que la defensa de la pau, els drets humans i el desenvolupament humà sostenible també són finalitats de l’acció exterior catalana, i que tot i la seva voluntat declarada d’assemblar-se a països com Àustria o Dinamarca, en matèria d’indicadors socials i Ajut Oficial al Desenvolupament, estan molt lluny: el 2013, Dinamarca destinava el 0,85% del PIB a cooperació i Àustria el 0,28%, mentre Catalunya hi dedicava el 0,05%. A ERC, per la seva banda, les coordinadores d’ONG els retreuen la incoherència de demanar que s’escolti la veu del poble de Catalunya, mentre no s’escolten les demandes de les entitats, i no entenen aquest «nou tarannà» d’ERC, molt allunyat del de fa uns anys quan, com a part del Govern, va destinar a la cooperació catalana els pressupostos més alts de la seva història.

Carta al Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Carta al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Més informació: Les ONG acusen a CiU i ERC de miopia política per no augmentar el pressupost de cooperació internacional