Nou cicle de debats: renovem les estratègies d’incidència política


L’Eix d’incidència organitza un cicle de reflexió i debat interns durant el curs 2021-22 que permetrà construir noves línies col·lectives de treball i posicionament polític des del paradigma de la Justícia global.

 

**Actualització de dates de l’eix 2 i 3 ,feta el 15 de gener 2022

Durant els darrers anys Lafede.cat ha treballat per posar el paradigma de la Justícia global al centre del debat sobre les polítiques públiques. Els principals objectius han estat exigir la coherència de les polítiques públiques i insistir en la necessitat de treballar per a la justícia global des de totes les seves dimensions, d’una banda, i promoure un canvi en la manera d’entendre la cooperació al desenvolupament per tal de reenfocar-la cap a la consecució de la justícia global i la defensa de drets, des d’un enfocament de gènere, i d’abandonar aproximacions assistencialistes i neocolonialistes, de l’altre. 

L’equip responsable d’incidència política ha participat activament en l’elaboració dels principals instruments de planificació de la cooperació catalana i municipal: l’actual Pla Director 2019-2022, i el Pla Director de Cooperació Municipal per a la Justícia Global 2018-2021. A nivell municipal la federació ha participat activament en diversos espais com el Ple, la Permanent o els grups de treball del Consell Municipal de Cooperació Internacional, i té la voluntat de treballar i acompanyar el procés d’elaboració del nou Pla Director 2022-2025. En relació al Govern de la Generalitat, el curs passat es va fer molta feina en el si del Consell de Cooperació, i en el marc de dos grups de treball que vam proposar, un on es va debatre sobre el model català de cooperació, i un altre que es va centrar en sentar les bases de la nova Estratègia d’Educació transformadora. Hi han participat membres de la Junta de Lafede.cat, de l’Eix d’educació i d’incidència política, i també de l’equip tècnic de la federació.

El mes de febrer de 2021, amb motiu de les eleccions catalanes, la federació va presentar als diferents partits un document amb 50 propostes per a la justícia global. En consonància amb aquest document, i de manera paral·lela al treball amb les direccions generals de cooperació, la federació ha iniciat una nova línia de treball d’incidència i aquest curs té previst interlocutar amb diferents conselleries responsables d’altres polítiques públiques relacionades amb la Justícia Global.

Un cicle de reflexió interna per parlar de nous objectius i estratègies  

Després de l’experiència dels últims anys, i quan fa tot just vint anys de l’aprovació de la Llei de cooperació, l’equip d’incidència política de la federació ha considerat oportú revisar i actualitzar el seu model d’incidència des del paradigma de la Justícia global, i plantejar-se nous objectius i estratègies. És per això que durant aquest curs tindrà lloc el cicle “Polítiques de Justícia global: límits i oportunitats per a la transformació social”, un procés de debat col·lectiu que arrencarà l’octubre de 2021 si s’allargarà fins el maig de 2022.

El primer pas serà la creació d’un grup motor amb la participació de membres de la junta, d’entitats i de l’equip tècnic de la federació per tal de preparar unes jornades de debat i reflexió. Les jornades comptaran amb una primera part de diàleg i formació online amb persones expertes, i una segona part  de taller presencial per aterrar les idees que sorgeixin al context de la federació. S’elaboraran també enquestes per facilitar la participació del major número d’entitats possible.

Imaginaris i reptes

En els tallers de l’Eix 1 que es van fer el 29 de novembre i 13 de desembre es va reflexionar i debatre sobre quins són els imaginaris i reptes de futur que les entitats consideren que poden ajudar a concretar i definir millor la seva tasca en favor la Justícia Global. Es pot llegir la relatoria de l’Eix 1 amb les principals idees que es van abordar.

La idea en tot aquest cicle és treballar els consensos sorgits dels diferents grups focals per tal de caminar cap a un posicionament comú, que es presentarà a l’Assemblea General de la federació de juny de 2022.

 

Més informació: