Pressupostos 2022: avenços, però insuficients


La federació va denunciar el mes de novembre via comunicat, i al desembre en roda de premsa, que el Govern abandonava el seu compromís d’arribar al 0’7% del PIB el 2030, tal i com s’havia pactat. Gràcies al treball d’incidència durant el tràmit parlamentari s’han aconseguit algunes millores respecte a la proposta inicial, però no un posicionament clar d’augment futur del pressupost. 

Roda de premsa per denunciar l’incompliment del 0,7 per part del govern al Col·legi de Periodistes de Catalunya / Lafede.cat

El mes de novembre, després d’analitzar la proposta de pressupostos que el Govern havia  presentat al Parlament, Lafede.cat va fer públic un comunicat en què denunciava l’abandonament del Govern del seu compromís amb el 0,7%. El 2 de desembre el TN de TV3 va recollir les demandes de la federació, que coincideixen amb l’alerta de Nacions Unides: la ONU preveu que l’any 2022 hi haurà 274 milions de persones dependents d’ajuda humanitària, un 17% més que el 2021. D’aquestes, 183 milions es trobaran en una situació d’emergència extrema, la qual cosa requerirà una inversió de 36.000 milions d’euros per atendre-les.

Durant el tràmit parlamentari la federació ha demanat tant als membres del Govern com als principals grups parlamentaris un major esforç pressupostari, i fruit d’aquesta tasca d’incidència la consellera Alsina va anunciar el dia 15 de desembre un augment de 2 milions d’euros del pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament respecte a la proposta inicial de pressupostos, i un augment de 3 milions destinat a donar suport a les entitats de Justícia global. Segons els càlculs estimats de la federació l’AOD catalana rondarà així els 55 milions d’euros, al voltant del 0,2%, xifra que dista molt dels compromisos signats i adoptats al Pla Director 2019-2022 que preveia un 0,33% per al 2022, amb un import absolut proper als 100 milions d’euros.

El pressupost de l’ACCD passaria a ser de 39,5 milions d’euros, lluny també del màxim històric de 48 milions l’any 2008. Aquests pressupostos no reverteixen doncs les retallades, que era l’esperit amb què es va construir i consensuar el Pla Director l’any 2019, i aparquen el compromís d’assolir el 0,7% l’any 2030.

Més enllà de la quantitat de fons, un altre tema de preocupació és la seva distribució ja que, a la proposta aprovada pel Parlament, la partida més gran és la de transferències a l’exterior, que s’incrementa en 9 milions respecte l’any 2020. Aquest rubre, que és amb el que normalment es sufraguen despeses de la cooperació multilateral (contribucions a agències internacionals, principalment de Nacions Unides), passaria a ser de prop de 15 milions d’euros, un increment del 160%, i això va en detriment dels fons dedicats a convocatòries. Tot i que la federació va aconseguir que els partits de l’oposició presentessin esmenes per revertir aquesta situació, no van sortir endavant. El Govern ha assegurat però que s’incrementarà el suport a les organitzacions socials.

 

El nou Pla director serà decisiu per aconseguir el 0’7 en un termini raonable

Aquest 2022 farà 50 anys que Nacions Unides va demanar als diferents governs que destinessin el 0’7% del seu PIB (Producte Interior Brut) a cooperació internacional. Un cop aprovats els pressupostos, la federació no renuncia i continua defensant que arribar al 0’7 el 2030 és possible, i que aquests no són els pressupostos que es mereix un país on la seva gent aposta clarament per la solidaritat internacional. L’equip d’incidència realitzarà noves anàlisis i noves propostes que presentarà als grups parlamentaris, als membres de la conselleria d’Acció Exterior i Govern Obert, i als responsables de la Direcció General de Cooperació i de l’Agència Catalana de Cooperació, per tal de fer viable arribar al 0,7% el 2030. L’elaboració del nou Pla Director 2023-2026 serà l’oportunitat per aconseguir-ho i marcarà l’agenda de treball durant tot aquest any. 

La política pública de cooperació, pau i drets humans necessita un compromís pressupostari permanent i estable de país que no trontolli amb cada pressupost o nou inquilí al Govern. La federació farà a més tota la pedagogia possible perquè el Govern i els grups parlamentaris entenguin que cal apostar per la societat civil, que ha demostrat sobradament la seva capacitat per a dur a terme més i millors projectes tant sobre el terreny com a casa nostra, amb les seves activitats d’incidència social en favor la justícia global. Només en la passada convocatòria de subvencions van quedar a la reserva 44 projectes que tot una valoració positiva per l’ACCD, no podran realitzar-se per manca de fons, fet que es repeteix any rere any.  La cooperació horitzontal és la que millor connecta la nostra societat amb d’altres i genera més xarxes per a la promoció i la defensa dels drets humans i la justícia global.

 

Més informació: