2022, un any decisiu per governar la Intel·ligència Artificial


Durant el 2021 Lafede.cat va obrir un nou front de treball i incidència centrat en l’automatització de la societat i la transformació digital. Aquest any s’impulsarà el treball intern i, alhora, en xarxa amb d’altres actors per incidir en les polítiques públiques locals i europees sobre intel·ligència artificial i garantir que són coherents amb els valors de la Justícia global. La Directiva sobre Intel·ligència Artificial europea s’ha d’aprovar aquest any.

Protestes a Londres per l’utilització d’algoritmes en la correcció d’exàmens a l’agost de 2020.
Autor: Matthew Chattle/Rex/Shutterstock

Lafede.cat inicia el nou any donant-li embranzida al seu treball en digitalització i Intel·ligència Artificial. Durant els últims mesos de 2021 la federació ha estat present als diferents i nombrosos esdeveniments que s’han organitzant, com la jornada internacional de l’Ajuntament de Barcelona sobre “Humanism in the digital age” i es posiciona com actor a tenir present i, per l’altra, ha començat a definir les seves prioritats d’incidència en  Intel·ligència Artificial i algoritmes. Aquest 2022, un dels objectius és fer créixer el coneixement sobre aquests temes de les organitzacions. Una de les prioritats és impulsar un nou grup de treball intern de “Digitalització i Drets Humans”, on s’articularan tant la incidència en polítiques públiques d’Intel·ligència Artificial, com l’acompanyament en la transició de les organitzacions cap a un model digital coherent amb els drets humans, tasca que es farà amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació.

 

La federació, present als espais i debats estratègics 

La Directiva sobre Intel·ligència Artificial que hauria de concretar les regles del joc per a l’aplicació d’aquesta tecnologia al territori europeu s’ha d’aprovar aquest any. De la mateixa manera, el projecte de creació d’una base de dades biomètrica que permeti l’aplicació del reconeixement facial a les fronteres per a totes les persones no europees, també s’ha d’acabar d’implementar.

Lafede.cat es va adherir a la “Declaració de la Societat Civil europea sobre la proposta de llei IA europea” i ha donat suport a la creació i impuls del manifest “Contra les Fronteres Intel·ligents”. A banda de visibilitzar el tema als mitjans de comunicació, amb aquestes accions s’ha obert la col·laboració amb altres entitats europees que treballen per la protecció dels drets humans en l’àmbit digital, i la intenció és continuar teixint relacions i vincles per  coordinar les diferents actuacions de la societat civil europea. 

 

Primeres activitats i formacions a Barcelona

En l’àmbit més local, la federació colidera el grup motor d’Intel·ligència Artificial i Drets Humans de Barcelona, juntament a l’Espai Societat Oberta, i ha començat a organitzar les primeres activitats. Actualment el grup està format per una quinzena d’organitzacions de l’àmbit social, antiracista i antimasclista, i també per persones de grups d’estudis acadèmics. 

El treball del grup motor es divideix en tres àmbits: Incidència, Repositori i Narratives. El  subgrup d’incidència, per exemple, està organitzant una jornada de treball específica sobre la Regulació de Treball en Plataformes per poder fer un document de comentaris a la normativa. En el marc d’aquest treball col·lectiu al federació organitzarà una jornada sobre la Llei d’Intel·ligència Artificial Europea que comptarà amb una formació bàsica sobre IA, enfocada a organitzacions de l’àmbit de la Justícia Global. Més endavant, en el marc del subgrup de narratives, està previst portar a terme formacions més específiques per desmitificar i descolonitzar la Intel·ligència Artificial, orientades a entitats i a periodistes.