Accelerada el 2022 amb els protocols i els compromisos feministes


Des de l’Eix de Feminismes de Lafede.cat s’impulsen aquest any processos de formació i acompanyament a entitats perquè siguin espais lliures de violències i puguin avançar en el seu canvi organitzatiu en clau feminista. Enguany, acaba el termini perquè totes les entitats comptin amb un protocol per a l’abordatge de violències.

El Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals de Lafede.cat va ser aprovat en l’Assemblea de 2019

Aquest any és un moment important en el compromís de Lafede.cat i les entitats en la seva aposta pel feminisme i la tolerància zero contra les violències. El 2022 és el termini en què les entitats es van comprometre, a l’Assemblea de 2019, a dotar-se d’un protocol propi en l’abordatge de les violències. Moltes d’elles ja han posat fil a l’agulla i, tot i que la pandèmia no ho ha posat fàcil, han iniciat processos de revisió interna feminista i estan adaptant el Protocol de Lafede.cat a la seva realitat i dimensió.

Fruit de l’acompanyament i la difusió del protocol a nivell federatiu, en acabar el 2021, 49 entitats havien lliurat una carta de compromís d’elaboració de protocol propi. Aquest any, Lafede.cat continuarà oferint propostes de suport i acompanyament a les entitats per tal de sensibilitzar-les sobre l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions i perquè elaborin els seus protocols. Durant l’any passat, ja es van obrir diversos espais de treball i formacions específiques i es van desenvolupar materials de suport com aquesta Guia pràctica.

Noves dates per cuinar protocols a mida

La redacció d’un protocol és una oportunitat per iniciar processos de canvi, per a la presa de consciència i la revisió interna, a tots els àmbits i nivells de l’entitat. La federació ha evitat, per això, oferir “protocols tipus” o tractar-los com un mer tràmit administratiu i ha creat espais d’aprenentatge i acompanyament col·lectiu als quals ha anomenat “cuines de protocols”. En aquests espais es dona suport a les entitats segons el moment en que es trobin en el procés d’elaboració dels seus protocols. El 18 de novembre va tenir lloc una sessió virtual en què tres entitats (SCI, Desos i Escoltes Catalans) van compartir els seus processos, dubtes i reptes. 

Les entitats van valorar molt positivament aquests espais, per la qual cosa es tornaran a programar noves sessions de cuines aquesta primavera, entre finals de març i principis de juliol. Aquesta segona edició tindrà en compte que moltes entitats encara no han iniciat l’elaboració del seu protocol, mentre que d’altres ja estan immerses en el procés per treballar-lo. Per això les primeres sessions s’adreçaran a petites entitats novelles, mentre que les darreres estaran orientades a l’intercanvi d’experiències i la resolució dels dubtes que sorgeixen en etapes més avançades.

Targetó de la campanya #TambéÉsViolència de Lafede.cat pel 25 de novembre de 2021

Nova jornada de transicions feministes: compartim el nostre model de canvi 

Tot i que els espais de “cuina” de protocols són d’àmbit restringit a les entitats federades, enguany tindrem l’oportunitat de posar en comú amb altres entitats i amb plataformes de segon grau, els avenços que estem fent col·lectivament en matèria d’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions. Serà a les jornades del 6 i 7 de maig de la Xarxa Transicions Feministes, que la qual formen part les següents entitats o plataformes de segon nivell: Lafede.cat, la Comissió d’Economies Feministes de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell de la Joventut de Barcelona, el Comitè 1 de desembre, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Coòpolis-Ateneu Cooperatiu de Barcelona.

En aquestes jornades, es posaran en comú experiències, processos i pràctiques de les diferents organitzacions en el camí compartit cap al canvi organitzatiu feminista. a partir de diversos casos, es podrà conèixer la feina de diferents entitats que estan incorporant l’ètica de les cures a partir de la revisió de les seves estructures internes i les seves pràctiques quotidianes, o que s’estan dotant d’instruments transformadors per a la tolerància zero.

 

Lafede.cat continuarà oferint a les seves entitats formació especialitzada en detecció de violències, centrant-se específicament en les que es donen, encara que siguin més invisibles, en l’àmbit associatiu. El passat 25-N ja es van visibilitzar aquestes situacions amb la campanya per xarxes #TambéÉsViolència.

L’adaptació dels continguts i les eines a les necessitats formatives de les entitats és una de les prioritats per a la federació, amb l’objectiu final d’assolir una transformació feminista de les entitats i del sector.

Més informació