Retirem l’exèrcit del Saló de l’Ensenyament. Manifest 2014


L’exèrcit espanyol participa al Saló de l’Ensenyament de Barcelona (setmana de la formació i el treball del 12 al 16 de març) per a captar nous i noves reclutes. I un any més, la societat civil catalana a favor de la pau s’oposa a la seva participació per les següents raons:

Els valors que transmeten les institucions militars com l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme i, sobretot, la violència com a mitjà per a resoldre conflictes, contradiuen els valors de pau, diàleg i llibertat que han de ser la base de l’educació dels i les joves del nostre país.

Els principis de l’exèrcit s’oposen als valors propis d’una educació democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat i alhora, del foment de la pau i el respecte dels drets humans. La LEC, la Llei d’Educació Catalana, proposa l’adopció de mesures i iniciatives per al foment de la convivència en els centres i la resolució pacífica de conflictes, amb mecanismes com la mediació, la cooperació, vinculant individual i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del centre, i es situa la resolució de conflictes en el marc de l’acció educativa com un dels objectius principals que és “capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s’hi d’una manera activa, crítica, cooperativa i responsable”.desmilitaritzem

La LOMCE, la Llei Orgànica per la millora de la Qualitat Educativa, també suposa un greu retrocés en el model d’educació pública, es tracta d’una llei reflex d’una cultura neoliberal devoradora i d’un model consumista depredador que privatitza el dret a l’educació. És una llei que no dóna valor a la tasca de construcció de ciutadania crítica i global i s’oposa al rol dels agents de canvi i transformació social en el que mestres i entitats porten anys treballant dia a dia per una educació transformadora.

La participació de les Forces Armades al Saló de l’Ensenyament és, doncs, un pas més en la normalització de l’exèrcit i la seva inserció als espais educatius i fomenta així l’anomenada cultura de defensa i l’esperit militar, per millorar la seva imatge i animar al reclutament. La imatge projectada de l’exèrcit com una organització d’ajut humanitari i no com el que és, un instrument per a l’exercici de la violència organitzada, sinó que és enganyosa i oculta el seu autèntic rol de defensa d’interessos més il·legítims.

Segons els pressuposts presentats per al 2014, veiem que hi ha una retallada de 16.01M d’€ en la despesa sanitària. A més de l’exclusió de part de la població del dret a l’assistència sanitària segons la Llei 16/2012, la qual deixa prop d’un milió de persones fora del sistema sanitari, a això li hem de sumar la retallada en 200M d’€ respecte al 2013 de les ajudes a la dependència (rebaixant-se les aportacions al dependents). Tot i l’increment d’alumnat, la retallada en educació, del 2010 al 2014, ha estat de 1.170.000 €.

Respecte la despesa militar, el pressupost per al 2014 és de 16526.73M€. Això suposa una despesa militar diària de 45.27 milions d’€. Respecte a les compres d’armament pel 2013, es va aprovar un crèdit extraordinari de 879.48M d’€.

Pel 2014, s’han aprovat dos contractes d’armes per a les forces armades espanyoles valorades en 90M d’€, amb les empreses Eurocopter i Indra. Aquests consisteixen en la fabricació de 8 helicòpters d’entrenament EC-135 per un cost de 49M per part d’Eurocopter. I també, un contracte per a subministrar equips electrònics, software i sistemes d’informació dels 45 helicòpters en construcció, els NH-90, per un import de 40.8 milions d’€, per part de Indra.

Creiem que la seguretat humana no ha de ser garantida amb mitjans violents, sinó amb inversions en educació, sanitat, defensa dels drets humans, accés al treball i l’habitatge, la protecció del medi ambient i en cooperació pel desenvolupament…

Una iniciativa alternativa a la militarització dels espais educatius i que des de la campanya estem impulsant és la Xarxa de Centres Educatius Lliures d’Armes, on els centres educatius es poden adscriure’s i fer visible el seu rebuig a la militarització de l’educació.

Com a part d’una societat civil que aspira a un món millor, defensem un model d’educació pública i transformadora que torni a posar en relleu aquests valors i que ens ajudi a promoure una consciència de ciutadania local i global, que ens faci sentir part d’una comunitat d’iguals amb justícia i dignitat.

Per tot això, des de la convicció que l’objectiu de les institucions i agents educatius és el foment de l’educació per la pau, pels drets humans i el desenvolupament, el respecte, la convivència i el diàleg, creiem que l’exèrcit és incompatible amb els principis que construeixen una cultura de pau. A més a més, donat el crític estat dels pressupostos públics i més quan altres organismes, i en concret l’educació pública estan retallant personal, considerem inadmissible que es destinin fons públics a la promoció i publicitat de les Forces Armades.

Des de la Campanya Desmilitaritzem l’Educació manifestem el nostre total rebuig a la participació de l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament i demanem al Departament d’Ensenyament, en qualitat de coordinador, i a la Fira de Barcelona, en qualitat d’organitzadora, de retirar-li la invitació per aquesta i les properes edicions.

Fem fora l’exèrcit del Saló d’Ensenyament!

Les armes no eduquen, les armes maten!

Més informació de la Campanya Desmilitaritzem l’Educació.