diagnosi joves


Circula Cultura: “En les activitats amb joves, cal trencar la dinàmica d’una persona dinamitzadora que et porta ‘la veritat’”  

Marina de la Maza Escobedo és la coordinadora de projectes de Circula Cultura, una cooperativa que impulsa estratègies per la promoció de la participació i drets culturals. La cooperativa acompanya diferents entitats de Lafede.cat en el disseny i dinamització d’activitats de sensibilització per a joves a l’Espai Transforma’t del Cruïlla (12 i 13 de juliol), […]