participació juvenil


La joventut com a motor de canvi: nou informe de Lafede.cat sobre la participació juvenil i la Justícia global  

Un nou informe de Lafede.cat revela com el jovent està transformant les formes de participació en la Justícia global, adaptant-se a nous desafiaments i aprofitant les oportunitats digitals per incidir en un món més just i sostenible. L’estudi aprofundeix en les barreres, oportunitats i recomanacions per garantir una participació juvenil efectiva, així com en les […]


Circula Cultura: “En les activitats amb joves, cal trencar la dinàmica d’una persona dinamitzadora que et porta ‘la veritat’”  

Marina de la Maza Escobedo és la coordinadora de projectes de Circula Cultura, una cooperativa que impulsa estratègies per la promoció de la participació i drets culturals. La cooperativa acompanya diferents entitats de Lafede.cat en el disseny i dinamització d’activitats de sensibilització per a joves a l’Espai Transforma’t del Cruïlla (12 i 13 de juliol), […]