La joventut com a motor de canvi: nou informe de Lafede.cat sobre la participació juvenil i la Justícia global  


Un nou informe de Lafede.cat revela com el jovent està transformant les formes de participació en la Justícia global, adaptant-se a nous desafiaments i aprofitant les oportunitats digitals per incidir en un món més just i sostenible. L’estudi aprofundeix en les barreres, oportunitats i recomanacions per garantir una participació juvenil efectiva, així com en les línies de treball futures. Informe complet disponible en català aquí.

L’informe “Explorant el paper actiu dels joves en la transformació social amb enfocament de justícia global”, coordinat per Lafede.cat i elaborat per La Perifèrica, mostra els resultats d’una investigació realitzada durant aquest any, que posa de manifest la importància de la participació juvenil en la construcció d’una societat més justa i equitativa. L’informe sorgeix en un moment en què les desigualtats globals continuen augmentant, impactant especialment les persones joves. La crisi de la covid-19 ha exacerbat aquestes desigualtats, afectant la salut mental i el benestar general de la joventut. En aquest context, és crucial entendre com els joves poden participar activament en la justícia global i quins mecanismes poden garantir la seva inclusió. 

Els principals objectius de l’estudi es basen a comprendre les dinàmiques de participació juvenil en la Justícia global; identificar les inquietuds i interessos de les persones joves relacionades amb la Justícia global; analitzar els factors que limiten la implicació juvenil en aquests temes; i explorar les oportunitats que poden fomentar una participació més activa i efectiva. En aquest sentit, l’informe destaca que la participació juvenil és vista com un dret fonamental, un concepte ampli i divers que pren formes diferents i no es limita a formar part d’una associació, sinó que pot manifestar-se en diferents àmbits i moments vitals.

Una de les principals barreres identificades és la manca de representació juvenil en els processos de presa de decisions. A més, la discriminació estructural, l’accés limitat a l’educació i als mitjans de comunicació, la desconfiança en la política institucional i la manca de formació en temes de Justícia global dificulten la participació activa del jovent. En relació amb els principals interessos, s’observa una interconnexió entre justícia alimentària i mediambiental, amb preocupacions sobre habitatge, manca d’oportunitats de treball no precari, condicions laborals justes i estables i l’emancipació de futur.

 

Noves dinàmiques per fomentar la participació

Per altra banda, per fomentar una participació efectiva i significativa en temes de Justícia global, l’informe subratlla la importància d’adoptar un enfocament centrat en les experiències i preocupacions quotidianes de les persones joves. Això implica crear espais de diàleg on puguin expressar-se lliurement, fer preguntes i intercanviar idees, així com utilitzar un llenguatge accessible per evitar alienar aquest col·lectiu. A més, es recomana l’establiment de canals de comunicació inclusius i la millora de la transparència institucional per assegurar que les veus juvenils siguin escoltades en la presa de decisions. També es fa èmfasi en la necessitat d’impulsar iniciatives d’economia social i solidària que ofereixin oportunitats tangibles per al desenvolupament personal i comunitari dels joves.

Finalment, s’assenyala que la connexió amb mentors experimentats i la participació en projectes col·laboratius pot enfortir el teixit social i fomentar un sentit de pertinença i solidaritat entre els i les joves. A través d’aquestes estratègies, es busca no només obrir portes, sinó també proporcionar els recursos, la formació i les oportunitats necessàries perquè el jovent puguin contribuir de manera efectiva a la Justícia global. L’informe incorpora un mapatge d’actors que es publicarà en les properes setmanes.

Consulta l’informe executiu (català i castellà) i informe complet (català i castellà)

Una aposta present i futura de Lafede.cat

Com arribar a nous públics als i les joves, i la seva participació és un dels principals objectius dels programes educatius de les organitzacions i de Lafede.cat. Fa anys que Lafede.cat s’ha apropat al públic jove mitjançant les fires anuals de voluntariat internacional, les dues edicions del Capgirem (2020 i 2021) i l’organització de l’Espai Consciència del Festival Esperanzah, l’any 2023. Enguany, Lafede.cat ha col·laborat en l’organització de l’Espai Transforma’t del Festival Cruïlla. En aquest espai, obert divendres 12 i dissabte 13 de juliol, hi participaran dotze entitats federades amb diferents propostes d’activitats i dinamitzacions de Justícia global amb l’objectiu de “reflexionar i despertar l’esperit crític sobre qüestions com el gènere, la pau, els drets humans o la crisi climàtica”. També es presentaran dues exposicions fotogràfiques a càrrec de Ruido Photo i d’Entrepobles. Per aquesta edició, les organitzacions federades han rebut un assessorament especialitzat per a la preparació i dinamització de les activitats amb l’objectiu d’afavorir la participació i implicació dels joves assistents.

 

Més informació: