Un curs especial, una oportunitat per educar en Justícia global


Lafede.cat publica la Guia d’Educació per a la Justícia global: Educar per a futurs alternatius, on s’explica què és l’educació per a la Justícia global i es fan propostes educatives per aplicar-la. També es pot trobar tota la informació de forma extensa al nou apartat web especialitzat de Lafede.cat en la matèria. Davant la Covid-19, les entitats de Lafede.cat coincideixen en què cal combinar l’atenció a l’emergència educativa, amb una mirada a llarg termini pel que fa a la transformació del sistema educatiu actual.

Entrada d'escola a Barcelona, any clau per aplicar l'educació per a la Justícia global. Foto: Ferran Nadeu, El Periódico.

Entrada al centre escolar l’Esperança a Barcelona. Ferran Nadeu, El Periódico.

 

Fa 40 dies que ha començat un curs escolar marcat per la incertesa generada per la pandèmia de la Covid-19. Malgrat la por d’obrir centres educatiu, les últimes dades del Departament d’educació (26 d’octubre) indiquen que només el 4% dels grups escolars de tot Catalunya (72.000) estan confinats. En aquest marc d’incertesa, Lafede.cat publica la Guia d’Educació per a la Justícia global: Educar per a futurs alternatius, on s’exposa la proposta educativa de l’Educació per a la Justícia global, imprescindible per a moments com l’actual on l’ecodependència i la interdependència s’han fet més explícites que mai, i on valors com la cura, les emocions, la mirada global i el pensament crític han cobrat importància. 

La Guia, construida de forma col·lectiva i revisada per persones expertes en la matèria, es fa pública en un moment on es torna a posar de relleu la funció social de l’escola davant la intensificació i l’augment de les desigualtats socials. És per això que les entitats especialitzades reclamen un equilibri entre l’atenció a l’emergència a curt termini i la mirada llarga per a impulsar canvis profunds en el sistema educatiu.

 

La resposta educativa a la crisi amb mirada global

En un article publicat abans de l’estiu al Blog #edutransforma, Lafede.cat apuntava que segons les entitats federades especialitzades en educació (62, més de la meitat de les organitzacions de la federació) no s’estava ‘aprofitant prou l’oportunitat per ajudar a comprendre aquesta realitat global i a analitzar-la de forma crítica, per reflexionar sobre les desigualtats i la solidaritat’. En un altre article, la Campaña Mundial por la Educación-España (CME) i el Movimento por la Educación transformadora i la Ciudadanía global compartien algunes reflexions en aquesta línia: “La crisi de la COVID-19 ens ha posat davant del mirall del que suposa viure una emergència, una situació a la qual, ja abans d’aquesta pandèmia, havien de fer front milions de persones a tot el món, víctimes de conflictes i catàstrofes relacionades amb el clima”.

Així, les respostes a la crisi, també en l’àmbit educatiu, han de ser globals, de manera que siguin compatibles i compartides les demandes d’una major dotació pressupostària del Departament d’Educació per abordar la pandèmia sense vulnerar drets fonamentals, amb l’exigència d’un augment del percentatge destinat a educació en els fons d’ajuda humanitària i de cooperació, tant estatals com multilaterals, perquè cap infant ni cap jove, en cap racó del món, vegi vulnerat el seu dret a l’educació.

 

Una guia perquè l’educació esdevingui una eina per a canviar el món

L’Educació per a la Justícia global és un paradigma educatiu que proporciona eines per qüestionar i transformar de manera crítica el model social, polític i econòmic existent, un model que genera violències estructurals que deriven en greus injustícies socials. Així es recull al nou apartat web de Lafede.cat especialitzat en el tema i que aborda, també, l’evolució d’aquest concepte lligat als canvis en la cooperació, dona pistes de com aplicar-la, explica el treball de Lafede.cat al llarg dels anys i proporciona recursos.

Però, què ha caracteritzat la transició de l’Educació per al Desenvolupament a l’Educació per a la Justícia global? Quines idees força orienten el nou paradigma educatiu? Quins són els objectius de l’Educació per a la Justícia global? I quines les claus per a posar-la en pràctica? Aquestes i d’altres preguntes són les que han inspirat les reflexions que conté el document Educar per a futurs alternatius. Guia d’Educació per a la Justícia Global, on es proposen objectius educatius per canviar el món en clau de drets, justícia econòmica, igualtat de gènere i perspectiva feminista, enfocament de pau i noviolència, de interculturalitat crítica i antiracisme, i de justícia ambiental.

Les injustícies globals que mouen les persones, apareixen vinculades als objectius educatius dels quals els i les professionals es poden dotar per avançar, reflexionar i fer camí, amb l’horitzó d’uns reptes globals que cal afrontar en la construcció d’altres mons possibles. És a dir, Lafede.cat proposa un enfocament educatiu essencial perquè la societat prengui consciència de les creences sobre les quals construeix el seu coneixement, així com de la urgència d’actuar i esdevenir agents de canvi i de generació d’alternatives al sistema.