Nou diagnòstic d’educació: la coordinació entre escoles i ONG no progressa adequadament


El projecte REDDSO – Regions per l’educació per al desenvolupament sostenible i la solidaritat Internacional, impulsat a Catalunya pel Departament d’Ensenyament i Lafede.cat, ens ha ofert una nova oportunitat per analitzar l’estat de l’educació per al desenvolupament en el l’àmbit formal.

En la línia de l’Estudi sobre l’ús dels recursos d’EPD de les ONGD entre el professorat de Catalunya, realitzat per la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament el 2003, el Diagnòstic que avui presentem, pretenia explorar la situació de l’EPD als centres educatius i ONG de Catalunya, fent visibles els elements comuns entre l’enfocament de l’EPD i l’enfocament basat en competències bàsiques, i identificar les temàtiques i les metodologies més utilitzades en l’àmbit escolar, per treballar-les amb l’EPD.

El Diagnòstic L’educació per al desenvolupament sostenible i la solidaritat internacional als centres educatius de Catalunya:reptes i oportunitats en l’apropament entre escola i ONG va ser realitzat per Elisabet Santpere i Àlex Egea entre els mesos de maig i novembre de 2013.

Va comptar amb la participació de 67 centres escolars i es van analitzar 22 projectes d’ONG. El resum executiu del diagnòstic que s’acaba de fer públic, vol donar a conèixer el marc teòric de l’educació per al desenvolupament sostenible i la solidaritat internacional (EDD-SI) entre els socis europeus i el professorat català, i concretar reptes i oportunitats per seguir avançant en la implementació de l’EDD-SI a l’escola.

L’estudi confirma que es manté la distància entre la concepció a d’EDD-SI que tenen centres i ONG i el tipus d’accions realitzades en l’àmbit escolar, encara molt puntuals i amb poc impacte en l’alumnat i en el centre, que la voluntat del professorat d’orientar les iniciatives cap a propostes més globals s’enfronta amb la manca de formació, però també que el currículum basat en competències bàsiques és una excel·lent oportunitat per treballar l’EDD-SI. Algunes de les propostes de treball que plantegen els autors són la necessitat d’establir un escenari de responsabilitat compartida entre centres i ONG en la ideació, planificació i execució de propostes d’EDD-SI, o la necessitat de desenvolupar iniciatives d’EDD-SI vinculades a assignatures com les Matemàtiques, l’Educació visual i plàstica o l’Educació física que també contenen, al seu currículum, el tractament d’aspectes relacionats amb els diferents eixos temàtics de l’EDD‐SI.

Aquestes i altres propostes, juntament amb els resultats i conclusions de l’estudi, han de servir als impulsors del projecte com a full de ruta per construir una estratègia conjunta que ens ajudi a fer de l’escola una veritable escola de ciutadans i ciutadanes crítics i amb capacitat per transformar realitats.