Assemblea 2023: ja som 128 entitats!


El passat 15 de juny, Lafede.cat va celebrar dues assemblees generals. Una extraordinària i presencial a la seu per aprovar la modificació dels Estatuts i Reglament de Règim Intern per tal de poder fer assemblees i reunions virtuals o mixtes, i seguidament, una ordinària, on es va aprovar l’ingrés de quatre noves entitats, així com els comptes i la memòria. Ara hi ha 128 organitzacions federades.

Des de l’any 2020 i a causa de les mesures de seguretat i prevenció de la pandèmia de la covid-19, Lafede.cat ha celebrat quatre assemblees virtuals (durant els anys 2020 i 2021) i dues mixtes (participació presencial i virtual) durant l’any passat. El Decret Llei 28/2021, publicat el 23 de desembre de 2021, permetia la realització d’assemblees virtuals fins al 31 de desembre 2022 sense necessitat de modificar els Estatuts. Donat que la federació ha comprovat l’augment de la participació en les assemblees amb aquest format, enguany la federació a celebrar el passat 15 de juny una primera Assemblea General Extraordinària, de caràcter presencial a l’Espai Arcadi Oliveres, per tal d’aprovar el canvi d’Estatuts i el Reglament de Règim Intern per incorporar la possibilitat de dur a terme assemblees, votacions i reunions de Junta Directiva en format presencial, virtual o híbrid. Hi van participar 25 organitzacions.  L’aprovació d’aquest canvi permet continuar fent les votacions a través de la plataforma Decidim. 

Immediatament després es va celebrar l’Assemblea General Ordinària, en format híbrid i va comptar amb la participació de 54 entitats. Durant la primera part de l’Assemblea, van presentar els comptes i els destacats de la memòria d’activitats de l’any 2022 (veure presentació). Una de les informacions destacades és l’actualització de la informació de les entitats, el que ens permet disposar d’una fotografia actualitzada de la federació. En aquest sentit, l’any 2022, les organitzacions membre de Lafede.cat són presents a 103 països al món, acompanyant a més de 5.700.000 persones: 483.301 a Catalunya i 5.228.842 persones del sud global. En relació amb la base social, treballadors i voluntaris, som més de 450.000 persones.

 

Reptes immediats 

Els vocals de la Junta Directiva van presentar alguns dels reptes immediats en algunes de les línies de treball de Lafede.cat. Àlex Guillamón, copresident, va explicar que partim d’un context econòmic incert davant la finalització dels fons europeus i la treva de les polítiques d’austeritat; sumat a un context d’incertesa política i una amenaça creixent als avenços aconseguits en feminisme i antiracisme. En aques sentit, el repte de Lafede.cat és consolidar la seva identitat i mantenir el treball d’incidència política i social. 

Quant a l’eix de l’educació per la justícia global, l’objectiu d’enguany és incidir en el Departament d’educació sobre el currículum davant el canvi de conselleria. Per altra banda, es reactiva el grup motor per a la preparació de la V trobada de “Canviar l’educació per canviar el món”, que es farà l’any 2024 a Mataró i s’anuncia l’elaboració d’una diagnosi que es durà terme a partir del juny, dins el projecte de Futuro en común, per conèixer la participació de les joves sobre els temes de justícia global. Quant als temes de digitalització, durant aquest semestre es vetllarà per fer incidència política, a nivell català i estatal, per a una digitalització en coherència amb la Justícia Global, així com es mantindrà la capacitació a les entitats en aquest tema.

Respecte a la pau i noviolència, s’informa que el Consell de Foment de la Pau ha aprovat el Fòrum Català de Pau, on la federació participarà amb el doble objectiu de definir una política de pau i de repensar el moviment de pau català. En relació amb la transició organitzacional antiracista de Lafede.cat, aquest semestre s’inicia l’elaboració d’una diagnosi per tal conèixer quin és l’estat de les entitats i quins són els temes que cal incidir. Finalment, s’informa que Lafede.cat continua en el seu procés de transformació feminista de la governança amb el plantejament de les vocalies rotatives a Junta Directiva i en l’horitzontalitat de l’equip tècnic.

 

L’abordatge de les violències sexuals serà requisit obligatori per ingressar a Lafede.cat

Les entitats membre han aprovat la modificació del Reglament del Règim Intern en relació amb la documentació necessària per a l’ingrés a la federació. A partir d’ara, les entitats que vulguin federar-se hauran de presentar el seu Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a la seva organització, o bé hauran de signar una carta de compromís de tenir-lo en termini de tres anys. Durant l’Assemblea es va informar que el 77% de les organitzacions membre o bé ja tenen protocol o bé es troben en la seva elaboració. Per aquelles entitats que encara no en disposen,s’informa que es farà un seguiment personalitzat per tal de conèixer les seves dificultats i buscar les solucions adequades. 

 

Ingressen noves entitats expertes en educació i perspectiva de gènere 

En aquesta Assemblea s’ha aprovat l’ingrés de quatre noves organitzacions: l’Associació Drets Sexuals Reproductius, especialitzada a impulsar, fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció i l’educació de la societat en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva; Camins Fundació, que neix de l’absorció de tres organitzacions Servei Solidari, Benallar i Fundació Educació Solidària (aquesta última federada des de l’any 2020), i especialitzada en l’acompanyament educatiu a infants i joves en situacions de vulnerabilitat; Fundació Babel, que es dedica a l’acollida de persones migrades, amb projectes de cooperació internacional i d’educació per a la justícia global, i per acabar, la Fundació Surt, que treballa per l’empoderament econòmic, personal, comunitari i sociopolític de dones.

Amb l’aprovació d’ingrés de les quatre entitats, Lafede.cat arriba a la xifra més alta de la seva base social des de la seva fusió l’any 2013, sent 128 organitzacions: 120 de ple dret i 8 observadores (veure Directori).

 

 

Més informació: