L’educació transformadora s’estén pel territori amb nous projectes i activitats  


El treball de Lafede.cat en l’àmbit local fa un gir amb la tercera edició del projecte «De la cooperació a la justícia global: innovació en pràctiques i discursos transformadors al territori», en afegir accions de reflexió estratègica, i de visibilització d’iniciatives i processos d’educació i comunicació del propi territori. La V trobada Canviar l’educació per canviar el món se celebrarà a Mataró a l’octubre.

Presentació del projecte de la entitats de Terrassa

La segona edició del projecte «De la cooperació a la justícia global: innovació en pràctiques i discursos transformadors al territori» va finalitzar el passat mes de novembre, amb 59 entitats formades de cinc municipis diferents. Les mateixes entitats destaquen com l’acompanyament de Lafede.cat els permet un canvi de mirada, a través de l’aprofundiment en els continguts i les pràctiques de la Justícia global, i la possibilitat de millorar les seves pràctiques educatives i comunicatives. Una avaluació externa va recollir les opinions de les entitats, així com dels tècnics i tècniques municipals i de la mateixa federació. Els resultats obtinguts han permès dissenyar la tercera edició que ajusta el seu abast per adequar-se als recursos disponibles, focalitza millor el tipus d’actors locals als qui s’adreça, i busca estratègies per garantir la seva implicació. Terrassa, Sabadell, Manresa, Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç dels Horts són els ajuntaments amb els quals es treballarà en aquesta edició i on es mirarà de reforçar el treball previ que ja s’hi fa.

Una altra novetat serà la diversificació dels agents i s’incorporaran accions deslligades dels municipis i de caràcter més estratègic. S’ha previst, per exemple, un seminari per compartir els resultats del projecte amb altres actors estratègics que treballen als municipis (consultores, avaluadors…), per tal de disposar d’una fotografia actualitzada de l’educació i comunicació transformadores en l’àmbit local, i poder planificar accions posteriors. També està previst organitzar una trobada d’intercanvi educatiu com “Canviar l’educació per canviar el món” però a escala local, per donar respostes concretes a les necessitats de les entitats dels municipis.

La implicació de les entitats federades ha estat clau per definir aquesta nova fase del projecte de treball al territori. Algunes han participat activament en l’avaluació i el redisseny i participaran activament en la coorganització d’algunes de les activitats previstes.

 

Mataró acollirà la V trobada Canviar l’educació per canviar el món

Després de l’èxit de la trobada a Terrassa, el 2024, aquesta es trasllada a Mataró on, a més de comptar amb el suport de l’àrea de cooperació de l’Ajuntament, sumem el Moviment Educatiu del Maresme, que està activant el professorat del Maresme, i amb el qual es col·laborarà amb una càpsula formativa sobre Educació per a la Justícia global a la seva escola d’estiu. De nou la trobada contribuirà a nodrir d’experiències educatives l’àmbit local, tant el Mapa Educa Justícia Global, com el programa de la V trobada «Canviar l’educació per canviar el món». El grup motor ja ha seleccionat les 18 experiències que es presentaran i treballa en la definició de la taula inaugural centrada enguany en la temàtica de la pau i la noviolència.

El grup motor de la trobada suma agents i està format ara per representants de diverses institucions públiques i entitats socials i educatives (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Departament d’Educació, CESIRE-Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa, Centre Promotor d’APS, Escoltes Catalans, Escola Lliure del Sol i Lafede.cat).