Laboratori de digitalització: aprenentatges col·lectius per a una transformació digital justa  


El Laboratori de digitalització de Lafede.cat és un nou espai en què les organitzacions han compartit coneixements i experiències per tal de promoure una transformació digital coherent amb els valors de la Justícia Global. Del treball conjunt, n’ha sorgit un manifest amb un recull de reivindicacions per a una digitalització justa.

El passat mes d’octubre vam començar el Laboratori de digitalització, un espai d’aprenentatge impulsat per Lafede.cat on, mitjançant l’acompanyament personalitzat i la socialització d’experiències i eines sobre digitalització, les entitats ha pogut establir el seu pla d’acció per a canviar cap a una digitalització coherent amb els valors de la Justícia Global.

A través de cinc sessions i activitats participatives, les organitzacions han treballat en com fer una diagnosi per identificar quines eines utilitzen i podrien canviar i quines són les eines FLOSS. També s’han pogut identificar les principals línies de treball per aconseguir canvis reals en les pràctiques digitals del sector. En aquest sentit, s’ha detectat la importància d’incidir en la cultura organitzativa de l’entitat i en les narratives que utilitza per entomar una transformació digital alineada amb els principis de justícia, equitat i sostenibilitat.

 

Un espai de diàleg i solucions innovadores

El laboratori també ha permès la creació d’un espai de diàleg obert i d’interacció entre les entitats que ha afavorit la col·laboració i el coneixement mutu, potenciant el desenvolupament col·lectiu de solucions innovadores i inclusives. Per exemple, ha sorgit la possibilitat de mancomunar serveis digitals, que es desenvoluparà més àmpliament en el projecte PlataformESS, o la creació de llistes de recursos alternatius als que ofereixen les grans empreses tecnològiques mundials, com ara Google, Meta o Microsoft.

Les últimes sessions han estat enfocades principalment en la ciberseguretat, des d’una perspectiva feminista centrada en l’autocura. Aquest ha sigut un tema destacat, ja que el creixement de vulnerabilitats en l’àmbit digital farà que la protecció digital esdevingui una prioritat per a les entitats.

 

Reivindicacions per a una digitalització justa

Fruit de les diverses sessions del laboratori i com a tancament de tot el procés, les organitzacions han elaborat un manifest que es publicarà en les pròximes setmanes que reflecteix el compromís i les aspiracions de les entitats participants en matèria de digitalització.

Entre les principals demandes del document, destaquen les dirigides a l’administració pública catalana per promoure una digitalització conscient i inclusiva i el desenvolupament de polítiques públiques que afavoreixin la justícia digital. El document també vol servir com a guia per articular la incidència en l’àmbit de la digitalització i per promoure canvis significatius en la forma com les organitzacions aborden la tecnologia.

Les peticions del manifest han estat incorporades en el document “Ara, Justícia global!”, un recull 60 demandes adreçades als partits polítics que es presenten a les eleccions catalanes. Aquest document ha estat elaborat pels diferents eixos i grups de treball de Lafede.cat per demanar que els partits es comprometin a incorporar-les en la seva acció política.