Espai lliure de violències: presentem un cartell per visibilitzar el protocol


En compliment de les obligacions derivades del Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals, Lafede.cat fa públic el cartell del que disposa per fer visible el seu posicionament contra les violències, i per donar a conèixer els canals de comunicació en cas de detectar o patir una situació de violència. Amb el lema “Espai lliure de violències”, el cartell s’ha penjat a diferents espais i estarà disponible per a les entitats que disposin de protocol propi.

Una mà aturant violències verbals i físiques, visibles o més subtils. És el missatge que llança la il·lustració que es pot veure al cartell “Espai lliure de violències”, que ha elaborat la Comissió de Protocol de Lafede.cat.

Aquest cartell té un doble objectiu: d’una banda, visibilitzar que a Lafede.cat existeix una política interna de tolerància zero vers les violències sexuals, que es tradueix en un protocol propi. D’altra banda, també vol informar que existeix un canal de comunicacions, queixes i denúncies, que va dirigit a tota persona que viu una situació de violència o n’és testimoni a la federació. Per això, s’inclou el correu de contacte de la Comissió de Protocol i el web on està tota la informació del Protocol de l’abordatge de violències de la federació. 

S’han penjat més d’una desena de cartells en les diferents sales de reunions de Lafede.cat, tant a la seu del carrer Tàpies com a l’espai d’entitats d’Erasme de Janer, així com als passadissos i als lavabos, donat que són espais que utilitzen les entitats i també persones externes a la federació que assisteixen als actes i formacions que s’hi organitzen.

Cartells col·locats a alguns espais de l’Espai Arcadi Olveres de Lafede.cat

A més, la Comissió de Protocol oferirà una versió imprimible i online adaptada a les entitats que tinguin aprovat el seu propi protocol, perquè puguin penjar també els cartells als seus despatxos, sales de reunions o altres espais compartits.

 

Avenços de la Comissió de protocol

Lafede.cat fa anys que va fer una aposta estratègica per incorporar la perspectiva feminista i l’ètica de la cura en el dia a dia de l’organització i de les organitzacions federades. El juny de 2019, l’Assemblea de Lafede.cat va aprovar el “Protocol per l’Abordatge de les violències sexuals a les organitzacions”, una eina clau per impulsar canvis a les organitzacions i per construir societats lliure de violència.

La Comissió del Protocol és l’encarregada de fer seguiment del desplegament, supervisió i difusió del protocol de Lafede.cat. Està formada per dones d’entitats de la Junta Directiva (Justícia i Pau i La Xixa Teatre), d’entitats federades, com és el cas de l’Escola de Cultura de Pau i d’Oxfam Intermón, i de la direcció i equip tècnic de la federació.

Les integrants de la Comissió de Protocol de Lafede.cat amb els cartells d’Espai lliure de violències | LAFEDE.CAT

Durant el 2022 s’han fet avenços significatius. La comissió paritària – on coincideixen per càrrec persones de la comissió del protocol – ha culminat noves millores en l’Acord Laboral de Lafede.cat, que incorpora de forma transversal la mirada feminista. El nou Acord compta amb un Annex complet vinculat al Protocol, on s’hi recullen tots aquells aspectes vinculats a les persones treballadores i el seu dret a un entorn de treball segur. 

Aquest 2023 és el termini prorrogat perquè les entitats federades es dotin d’un protocol propi en l’abordatge de les violències, tal i com es van comprometre a l’Assemblea de 2019. Després de tres anys, es recullen els fruits d’aquells compromisos: s’han registrat 12 protocols elaborats en el marc del procés d’acompanyament de Lafede.cat, que s’afegeixen als protocols d’altres entitats que ja en tenien, i 70 cartes de compromís. D’aquests, bona part són d’entitats petites a qui s’ha donat suport mitjançant espais d’acompanyament i formació com són les «Cuines de protocols», per les quals han passat 35 entitats. 

Algunes d’aquestes entitats van presentar el seu procés d’elaboració del protocol en la taula rodona de novembre del 2021 o en una sessió de “Cuina de protocol”, i durant el 2022 han culminat aquest procés i ja es pot accedir als documents des de les webs de les entitats: Observatori DESC, DESOS Opció solidària i Escoltes Catalans.

 

Més informació

  • Cartell “Espai lliure de violències” (versió genèrica).
  • Web del Protocol per l’abordatge de les violències sexuals de Lafede.cat.