Per defensar els drets polítics i socials, participem el 9N


Lafede.cat-Organitzacions per la justícia global, com a entitat membre del Pacte Nacional pel Dret a Decidir dóna suport al procés participatiu convocat el 9N, i vol animar a la ciutadania a participar. Lafede.cat recorda que la desobediència civil és una eina apropiada per a la defensa dels drets polítics i socials.

difusió 9N

El passat 2 d’octubre, Dia Internacional de la NoViolència, davant la suspensió de la consulta del 9N Lafede.cat ja va manifestar el seu suport a les crides a la desobediència fetes per diferents organitzacions socials. Davant la impugnació del procés participatiu, Lafede.cat anima ara a la ciutadania vinculada a les seves 116 entitats membres, i a la ciutadania en general, a participar i expressar lliurement la seva opinió, sigui quina sigui, de manera pacífica i responsable. Lafede.cat considera a més que és particularment important que la gent contrària a la independència de Catalunya ho manifesti també el 9N.

Lafede.cat-Organitzacions per la justícia global des de la seva experiència d’anys de treballar en la promoció de la pau, els drets humans i el desenvolupament dels pobles considera que la voluntat ciutadana s’ha d’expressar pacífica i democràticament, i que aquest és el motor del desenvolupament dels pobles, aquí i arreu. Lafede.cat recorda que l’article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans diu que Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió” i que aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.

Lafede.cat entén que la desobediència civil és útil i legítima en la mesura que contraresta i evidencia importants dèficits democràtics, i que pretén posar en evidència l’existència d’un conflicte i la incapacitat, il·legitimitat o absurditat en la manera de gestionar-lo. Lafede.cat recorda que a Catalunya existeix una llarga tradició d’entitats, associacions i col·lectius que l’han feta servir com a eina de transformació social i de posicionament ètic, en la mesura que han assenyalat les contradiccions i limitacions de l’actual model de democràcia representativa, i han ajudat a aprofundir i fer créixer l’autèntica democràcia.

Lafede.cat insisteix a demanar als governs d’Espanya i de Catalunya que dirimeixin mitjançant un diàleg sincer i obert la confrontació de legitimitats en joc, i cerquin vies de sortida a l’actual situació.