Qui és qui? Les cares de la Justícia global al govern


Lafede.cat ha analitzat quins són els Departaments del Govern responsables de les polítiques públiques en matèria de Justícia Global amb els que interactuarem durant aquesta legislatura a fi d’implementar les demandes recollides al document d’incidència de 50 propostes per a la Justícia Global, que ja ha presentat als diferents grups parlamentaris i al Govern.

Lafede.cat continuarà mantenint la interlocució històrica en els diferents espais de diàleg i incidència que ja té obertes amb el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert per enfortir les demandes en polítiques de foment i promoció de la pau, l’educació per la justícia global i la solidaritat internacional. En concret, continuarà interlocutant amb la Direcció General de Cooperació Internacional, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Institut Català Internacional per la Pau i participarà activament, com ha fet històricament des que es varen crear els consells consultius que aborden aquestes temàtiques, en el Consell de Cooperació al Desenvolupament i en el Consell Català de Foment de la Pau.

A més d’aquest espai clàssic d’incidència, durant aquesta legislatura Lafede.cat s’ha proposat obrir nous espais d’interlocució amb cinc departaments que també gestionen polítiques de Justícia Global, tal i com és el cas del Departament d’Igualtat i Feminismes, de nova creació, amb qui treballarà per la coherència de la política feminista entre departaments, per reclamar una dotació pressupostària a l’alçada dels reptes vinculats la seva agenda, i especialment a l’abordatge de les violències sexuals.

Aquest Departament també és responsables de l’Institut Català de les Dones, d’on penja el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, on la federació hi continuarà participant. El Departament ha integrat la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme, que abans depenia del dissolt Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En la mesura del possible, també farem arribar a aquest Departament l’agenda d’incidència de l’Eix de Migracions en relació al reglament de la Llei d’estrangeria.

 

Així mateix, la federació s’ha proposat demanar reunions amb el Departament d’Educació per fer efectiva la transversalització de l’Educació per a la Justícia global en el currículum educatiu i amb el Departament d’Empresa i Treball, a fi de fer arribar la necessitat de disposar d’un Centre Català d’Empresa i Drets Humans que vetlli perquè les empreses que operen a Catalunya i a l’exterior respecten escrupulosament els drets humans en el sentit més ampli del concepte.

 

A més, es farà seguiment de les polítiques que dugui a terme el Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural, en concret del compromís adoptat de crear una Assemblea Ciutadana pel Clima, i també del Departament de Drets Socials, que incorpora les polítiques de Joventut, Afers Socials i Famílies que abans ostentava el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Més informació: