Justícia global feminista: un nou full de ruta per a un futur més vivible


Lafede.cat presenta la setmana del 8M el document “Per una Justícia global feminista” en què s’estableixen les bases, principis i àmbits d’actuació de la Justícia Global amb un enfocament feminista. Aquest document, aprovat en Assemblea General, ha de guiar l’agenda d’incidència de la federació els propers anys.

Vivim en un context en què el feminisme està molt present al carrer i a les institucions. Molts països han explicitat la seva política exterior feminista (la Generalitat de Catalunya ha incorporat la cooperació feminista en el seu darrer Pla Director i també ho ha fet l’Ajuntament de Barcelona) i el moviment feminista té més força que mai al carrer, especialment entre les persones joves. Alhora, hi ha grups reaccionaris que estan traçant noves estratègies, i per això vivim també una regressió en matèria de drets sexuals i reproductius a diferents parts del món i una persecució de defensores de Drets Humans, entre elles del moviment feminista.

En aquest context, l’Eix de Feminismes de Lafede.cat va prioritzar consensuar un relat col·lectiu al voltant de què vol dir la Justícia Global Feminista. L’objectiu és que aquest treball sigui una brúixola per enfortir les entitats i la federació, així com altres agents de transformació social, però que també estableixi les bases per a incidir socialment i política per un present i un futur més vivible.

Incorporar l’enfocament feminista en la Justícia global 

El procés ha permès plasmar els principis de la Justícia global feminista. Es tracta d’un concepte que apunta a transformar un sistema geopolític colonial, capitalista i generador de desigualtats, incorporant l’enfocament feminista interseccional, la crítica decolonial i apostant per tenir cura global.

La Justícia global feminista implica reconèixer que les persones protagonistes, els subjectes polítics, són les que veuen els seus drets vulnerats, i en aquest sentit cal assegurar la participació de les dones, les nenes, les persones LGTBIQA+, racialitzades o migrades i les organitzacions feministes en els afers socials, polítics i econòmics. Per això s’han de construir aliances amb el moviment feminista i antiracista global, incorporant l’ètica de la cura en pro de la sostenibilitat dels activismes.

Tretze eixos d’incidència

La riquesa de veus dins dels feminismes permet tenir una agenda àmplia, que s’ha plasmat al document en 13 punts d’incidència política i social pensats per unir les agendes globals feministes a les lluites locals que van des de l’equitat de gènere, l’antiracisme, i l’erradicació de les violències masclistes, fins a la justícia climàtica, algorítmica, o la construcció de pau.

Aquests eixos de treball han de guiar l’acció d’incidència de la federació en els propers anys, i amb l’objectiu de garantir una política exterior i plans directors amb perspectiva feminista interseccional. Per a assolir-ho, cal que les institucions incorporin la coherència de polítiques per la justícia global en totes les polítiques públiques, no només en les d’acció exterior. El document també proposa que, del 0,7% dels pressupostos que es reivindica per a polítiques de Justícia global, el 20% sigui per promoure els drets de les dones i els col·lectius LGTBIQA+.

Altres línies d’incidència que estableix el document són la incorporació de veus dels col·lectius de base o les agendes feministes en la definició de la política pública; la promoció de la formació contínua i les avaluacions d’impacte en l’equitat de gènere; o l’impuls de les transicions organitzatives feministes, decolonials i ecosocials.

Un procés interseccional i en constant revisió

El procés d’elaboració del document ha estat impulsat per l’Eix de feminismes, i ha incorporat participació d’altres eixos, com els de migracions, empresa i drets humans, educació o digitalització. Ha comptat també amb el suport extern de la cooperativa Obliqües.

L’Assemblea General de novembre de 2023 de la federació va ratificar el document, però no es pot llegir com el final del procés, sinó com un pas més en la transformació de la cooperació i les organitzacions de justícia global, que s’afegeix a altres processos en marxa des de la perspectiva intereseccional, com el de revisió antiracista. És una invitació al debat i la reflexió i ha de contribuir a incorporar la mirada feminista al conjunt de la federació i la seva força d’incidència.

Més informació